KITE PRASONISI Price List

For beginners, intermediate and advanced riders::

Activities with Expert: 70 EUR / hour

For advanced riders:

Equipment rental - complete setPriceInsurance
1 hour40 EUR10 EUR
1/2 day65 EUR15 EUR
1 day85 EUR15 EUR
Kite only
1 hour30 EUR7 EUR
1/2 day45 EUR10 EUR
1 day60 EUR10 EUR
Board only - twintip
1 hour20 EUR5 EUR
1/2 day30 EUR8 EUR
1 day45 EUR8 EUR
1 week180 EUR42 EUR
Board only - wave board
1 hour30 EUR7 EUR
1/2 day40 EUR10 EUR
1 day60 EUR10 EUR
1 week250 EUR42 EUR

Wypożyczenie sprzętu jest możliwe po godzinie wypływanej pod opieką naszego eksperta, który oceni poziom zaawansowania kursanta i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania ze spotu. Zaznaczamy jednak, że mamy możliwość wypożyczenia jedynie pięciu zestawów w jednym czasie. Z wypożyczonego sprzętu można korzystać wyłącznie na stronie wave (onshore.)

Ubezpieczenie sprzętu jest opcjonalne. W przypadku nie wykupienia ubezpieczenia klient jest zobligowany do pokrycia kosztów ewentualnych szkód.

1/2 dnia – 4 godziny